Polityka prywatności

Niniejsza Polityka prywatności opisuje nasze praktyki w zakresie ochrony prywatności, w tym sposób gromadzenia, przechowywania, wykorzystywania i udostępniania danych osobowych i nieosobowych, a także opisuje wybory użytkownika dotyczące tych danych podczas korzystania z naszej strony www.perifit.co ("Strona").

1. KIM JESTEŚMY I JAKA JEST NASZA MISJA?

Jesteśmy X6 Innovations SAS ("Perifit/We/Our"), administratorem danych użytkowników i nabywców Strony ("Ty/Twój").

W firmie Perifit chcemy szanować i chronić Państwa dane osobowe. Priorytetem dla nas jest zbudowanie relacji opartej na zaufaniu z Tobą jako przyszłym użytkownikiem naszego produktu, podłączonej sondy do rehabilitacji dna miednicy ("Produkt"). Produkt ma być używany w połączeniu z aplikacją, która będzie gromadzić niektóre z Twoich danych osobowych, jak wyjaśniono w polityce prywatności aplikacji.

Ta relacja zaufania oznacza dla nas przede wszystkim:

 • Zachowanie pełnej przejrzystości co do tego, jak, kiedy i dlaczego wykorzystujemy Twoje dane osobowe;
 • Zapewnienie użytkownikowi kontroli nad tym, jakie dane osobowe zbieramy od niego i jak je wykorzystujemy;
 • Wyjaśnienie Państwu w sposób jak najbardziej zrozumiały konkretnych celów, dla których i w jaki sposób możemy gromadzić, wykorzystywać i przekazywać takie dane.

Wykorzystujemy Państwa dane osobowe zgodnie z francuską ustawą nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. o przetwarzaniu danych, plikach danych i wolnościach jednostki, znaną jako"Informatique et Libertés", rozporządzeniem UE nr 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych oraz, w przypadku użytkowników lub nabywców z USA, niektórymi amerykańskimi federalnymi i stanowymi prawami i przepisami (łącznie"Rozporządzenia").

2. CO TO SĄ DANE OSOBOWE I JAKIE DANE ZBIERAMY ZA POŚREDNICTWEM STRONY?

Dane osobowe to informacje, które odnoszą się bezpośrednio lub pośrednio do Ciebie, takie jak Twoje imię i nazwisko, adres pocztowy lub numer identyfikacyjny.

Kiedy korzystasz z Naszej Witryny, gromadzimy następujące dane osobowe:

 • Twoja tożsamość: Twoje imię i nazwisko, dane kontaktowe (adres e-mail i pocztowy, numer telefonu)* ;
 • Dane dotyczące Twojego zamówienia, w tym numer transakcji, szczegóły Twojego zakupu, dane związane z fakturami oraz ewentualnymi zwrotami Naszego Produktu*;
 • Dane dotyczące Twojego sposobu płatności, które są zbierane wyłącznie przez Naszych dostawców płatności*;
 • Ogłoszenie złożone na Naszej Stronie ;
 • Dane zbierane przez pliki cookies, których używamy na Stronie, zgodnie z naszą polityką cookies.

Dane te są gromadzone podczas korzystania z naszej strony i/lub składania zamówienia. Dane oznaczone gwiazdką są obowiązkowe. Jeśli nie chcesz ich nam przekazać, nie będziemy mogli zarządzać Twoim zamówieniem.

Możemy również otrzymywać inne informacje, gdy użytkownik uczestniczy w grupie dyskusyjnej, konkursie, działaniu lub wydarzeniu, ubiega się o pracę, prosi o pomoc, wchodzi w interakcje z naszymi kontami w mediach społecznościowych lub w inny sposób komunikuje się z naszym zespołem pomocy technicznej.

3. JAK WYKORZYSTUJEMY TWOJE DANE OSOBOWE I DLACZEGO?

Perifit wykorzystuje Państwa dane osobowe do różnych celów i na różnych podstawach prawnych. Na przykład, Perifit wykorzystuje Twoje dane osobowe w następujących celach:

 • Udostępnienie Strony i zarządzanie Twoimi zamówieniami oraz wynikającymi z nich stosunkami handlowymi, dostarczenie Produktu lub w celu zarządzania Twoimi reklamacjami (podstawa prawna: ogólne warunki sprzedaży, które wiążą nas z Tobą);
 • Zarządzanie Twoimi recenzjami. Dane są w tym przypadku zbierane na podstawie Naszego uzasadnionego interesu, który polega na możliwości zapewnienia promocji Naszego Produktu na Naszej Stronie internetowej dzięki Państwa recenzjom;
 • Wysyłanie newsletterów i ofert promocyjnych. Państwa dane są następnie przetwarzane na podstawie Państwa zgody ;
 • Zarządzanie naszym programem poleceń. Jeśli chcesz wziąć udział w naszym programie poleceń, Twoje dane będą wykorzystywane na podstawie warunków programu poleceń Perifit;
 • Bezpieczeństwa Strony i jej ciągłego doskonalenia. Twoje dane są w tym przypadku przetwarzane na podstawie Naszego prawnie uzasadnionego interesu, polegającego na zapewnieniu ochrony Naszej Strony przed bezprawnym dostępem lub modyfikacją;
 • Przestrzeganie Naszych obowiązków prawnych i regulacyjnych, a w szczególności obowiązków podatkowych i księgowych;
 • Realizacja reklamy ukierunkowanej. Dane są, w tym przypadku, wykorzystywane na podstawie Państwa zgody.

Wszystkie dane osobowe, które gromadzimy i wykorzystujemy, są przechowywane na Naszych bezpiecznych serwerach zgodnie z najnowocześniejszymi praktykami bezpieczeństwa, zgodnie z wymogami Regulaminu.

4. JAK DŁUGO PRZECHOWUJEMY TWOJE DANE?

Przechowujemy Twoje dane przez następujące okresy:

 • Do pięciu (5) lat po złożeniu zamówienia i dziesięciu (10) lat w przypadku faktur;
 • Do trzech (3) lat od ostatniego kontaktu od momentu skorzystania z formularza kontaktowego (z wyłączeniem reklamacji) lub zapisania się na Nasz newsletter;
 • Do trzech (3) lat od momentu umieszczenia ogłoszenia w Internecie lub do momentu usunięcia ogłoszenia ze Strony.  

5. JAKIE SĄ TWOJE PRAWA I NASZE OBOWIĄZKI?

5.1. NASZE ZOBOWIĄZANIA

Zobowiązujemy się do gromadzenia i wykorzystywania Państwa danych osobowych w sposób zgodny z prawem, uczciwy i z poszanowaniem Państwa praw.

Ponadto stosujemy odpowiednie środki bezpieczeństwa, takie jak szyfrowanie danych użytkownika, aby zapobiec ingerencji w dane użytkownika przez innych użytkowników lub nabywców Witryny, a także aby zapobiec utracie, przywłaszczeniu, włamaniu, ujawnieniu, zmianie lub zniszczeniu danych użytkownika.

5.2. TWOJE PRAWA

Przysługuje Ci kilka praw dotyczących Twoich danych osobowych.

W przypadku, gdy wykorzystujemy Państwa dane osobowe za Państwa zgodą, mają Państwo prawo do wycofania tej zgody w dowolnym momencie, ale nie będzie to miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody. Możesz wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, kontaktując się z nami za pośrednictwem strony support@perifit.co.

Możesz również skorzystać z następujących praw:

 • Prawo dostępu. Prawo to pozwala użytkownikowi dowiedzieć się, jakie informacje o nim przechowujemy i do jakich celów je wykorzystujemy;
 • Prawo do sprostowania lub żądania sprostowania Państwa danych, które byłyby niedokładne lub niekompletne;
 • Prawo do usunięcia Państwa danych. Prawo to umożliwia usunięcie przez nas danych użytkownika, z zastrzeżeniem danych, które musimy zachować w celu spełnienia obowiązku prawnego;
 • Prawo do przenoszenia Twoich danych. To prawo pozwala Ci otrzymać Twoje dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym formacie lub zażądać, abyśmy przekazali Twoje dane innej firmie;
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania Państwa danych. W takim przypadku nie będziemy już wykorzystywać Państwa danych, ale możemy je zachować w celu wypełnienia Naszych zobowiązań prawnych lub obrony Naszych praw;
 • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, gdy wykorzystujemy Państwa dane dla naszego uzasadnionego interesu. Możesz również sprzeciwić się przetwarzaniu Twoich danych w celach komercyjnych. Możesz skorzystać z tego prawa, klikając na link podany w tym celu w Naszych e-mailach;
 • Prawo do przekazania nam swojego cyfrowego testamentu, czyli instrukcji dotyczących wykorzystania Twoich danych po Twojej śmierci.

W celu uzyskania informacji o tym, jak przetwarzamy Twoje dane lub w celu wykonania Twoich praw, możesz skontaktować się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem support@perifit.co lub na następujący adres pocztowy: X6 INNOVATIONS, 128 rue La Boétie - 75008 Paris.

Możesz również złożyć skargę do Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés.

5.4. PRAWA KONSUMENTÓW W KALIFORNII

Zgodnie z sekcją 1798.83 Kalifornijskiego Kodeksu Cywilnego, mieszkańcy Kalifornii mają prawo do uzyskania: (a) listy wszystkich stron trzecich, którym mogliśmy ujawnić ich dane osobowe w ciągu ostatniego roku dla celów marketingu bezpośredniego; oraz (b) opisu kategorii ujawnionych danych osobowych. Aby uzyskać te informacje, należy wysłać prośbę pocztą elektroniczną na adres support@perifit.co.

6. PRYWATNOŚĆ DZIECI

Produkt sprzedawany na Naszej Stronie nie jest przeznaczony i nie powinien być używany przez osoby poniżej 16 roku życia.

Nie zbieramy świadomie ani celowo informacji od dzieci poniżej 16 roku życia. W przypadku odkrycia, że dziecko w wieku poniżej 16 lat przekazało nam dane osobowe, usuwamy je z naszych serwerów.

7. UDOSTĘPNIANIE I PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Twoje dane są udostępniane wewnętrznie naszemu działowi marketingu i sprzedaży w celu zapewnienia zarządzania Twoimi zamówieniami, jak również reklamą Naszego Produktu.

Możemy również udostępniać posiadane przez nas dane osobowe naszym zewnętrznym dostawcom i usługodawcom, w celu zarządzania Naszą Stroną i zamówieniami, dostarczania Państwa zamówień, zwalczania oszustw lub prowadzenia Naszych działań poszukiwawczych.

Udostępniamy Twoje dane :

 • Shopify, który jest rozwiązaniem e-commerce wykorzystywanym do obsługi Naszej Strony i hostingu Państwa danych, którego serwery znajdują się w Irlandii i Kanadzie, które według Komisji Europejskiej posiadają poziom ochrony odpowiadający Rozporządzeniu ;
 • JUDGEME, która jest dostawcą recenzji online w Serwisie
 • Naszym dostawcom płatności, tacy jak Stripe, Paypal i Checkout, AmazonPay, Coinbase, Splitit
 • ReferralCandy, który jest Naszym dostawcą dla Naszego programu poleceń
 • Omnisend i Customer.io, którzy są naszymi dostawcami poczty elektronicznej
 • Facebooku, dla jego usługi reklamowej "Facebook lookalike audiences", z którą dzielimy się Twoim adresem e-mail i nazwiskiem. Usługa ta pozwala nam zidentyfikować potencjalnych nowych konsumentów i użytkowników naszej strony i produktu, ponieważ ci potencjalni nowi użytkownicy mają podobne cechy do Ciebie na Facebooku.

8. ZMIANY W NINIEJSZEJ POLITYCE

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany tych zasad w dowolnym momencie. Jeśli to zrobimy, powiadomimy użytkownika, jako osobę, której to dotyczy, o takich zmianach za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Jeżeli zmiany dotyczą przetwarzania, na które wcześniej wymagana była Państwa zgoda, podejmiemy starania o ponowne uzyskanie Państwa zgody.

Zalecamy również regularne przeglądanie niniejszej Polityki Prywatności, aby być świadomym wszelkich zmian.